శ్రద్ధా కపూర్ బాలీవుడ్ ప్రఖ్యాత నటుడు మరియు విలన్ శక్తి కపూర్ మరియు నటి శివంగి కొల్హాపురే ల కుమార్తె. ఆమె చాలా తక్కువ వ్యవధిలో భారీ ఖ్యాతిని సాధించిన నటి. ఒక సెలబ్రిటీ కుమార్తె కావడంతో, ఆమె ఎప్పటికప్పుడు వెలుగులోకి (Highlight) వచ్చింది. .

Shraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age, Boyfriend, Family, Biography, Facts More
Shraddha Kapoor is very Intelligent. She has achieved 95% marks in class 12th. She has completed her school education from American School Of Bombay. After that is completed her higher education from Boston University.

Personal Details
Real Name:Shraddha Kapoor
Nickname:Chirkoot, Cutiee Pie
Profession:Actress
Age : 32 Years (2019)
Date Of Birth : 3 March 1987
Birth Place : Mumbai, Maharashtra, India
Hometown: Mumbai, Maharashtra, India<
Father Name : Shakti Kapoor
Mother Name : Shivangi Kolhapure
Brother Name : Siddharth Kapoor
Religion : Hindu
School : American School Of Bombay
College : Boston University
Qualification : Graduated


Shraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age

Indian Actress Shraddha Kapoor Biography, Age, Birthday, Husband, Family, House, Networth and More with PhotosShraddha Kapoor photo december 2019

Indian Actress Shraddha Kapoor Biography, Age, Birthday, Husband, Family, House, Networth and More with PhotosShraddha Kapoor latest photos

Indian Actress Shraddha Kapoor Biography, Age, Birthday, Husband, Family, House, Networth and More with PhotosShraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age

Indian Actress Shraddha Kapoor Biography, Age, Birthday, Husband, Family, House, Networth and More with PhotosShraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age

Indian Actress Shraddha Kapoor Biography, Age, Birthday, Husband, Family, House, Networth and More with PhotosShraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age

Indian Actress Shraddha Kapoor Biography, Age, Birthday, Husband, Family, House, Networth and More with Photos

Shraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age

Indian Actress Shraddha Kapoor Biography, Age, Birthday, Husband, Family, House, Networth and More with Photos


Shraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age

Shraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age

Indian Actress Shraddha Kapoor Biography, Age, Birthday, Husband, Family, House, Networth and More with Photos


Shraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age

Indian Actress Shraddha Kapoor Biography, Age, Birthday, Husband, Family, House, Networth and More with Photos


Shraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age

Indian Actress Shraddha Kapoor Biography, Age, Birthday, Husband, Family, House, Networth and More with PhotosShraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age

Indian Actress Shraddha Kapoor Biography, Age, Birthday, Husband, Family, House, Networth and More with PhotosShraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age

Indian Actress Shraddha Kapoor Biography, Age, Birthday, Husband, Family, House, Networth and More with PhotosShraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age

Shraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age

Indian Actress Shraddha Kapoor Biography, Age, Birthday, Husband, Family, House, Networth and More with PhotosShraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age

Shraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age

Indian Actress Shraddha Kapoor Biography, Age, Birthday, Husband, Family, House, Networth and More with PhotosShraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age

Shraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age

Shraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age

Indian Actress Shraddha Kapoor Biography, Age, Birthday, Husband, Family, House, Networth and More with Photos


Shraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age

Shraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age

Indian Actress Shraddha Kapoor Biography, Age, Birthday, Husband, Family, House, Networth and More with PhotosShraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age

Indian Actress Shraddha Kapoor Biography, Age, Birthday, Husband, Family, House, Networth and More with PhotosShraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age

Shraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age

Indian Actress Shraddha Kapoor Biography, Age, Birthday, Husband, Family, House, Networth and More with Photos

Shraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age

Shraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age
Shraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age

Indian Actress Shraddha Kapoor Biography, Age, Birthday, Husband, Family, House, Networth and More with Photos


Shraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age

Indian Actress Shraddha Kapoor Biography, Age, Birthday, Husband, Family, House, Networth and More with Photos


Shraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age

Shraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age


Social Media Official Profiles
Facebook https://www.facebook.com/ShraddhaKapoor/
Instagram https://instagram.com/shraddhakapoor/
Twitter https://twitter.com/ShraddhaKapoor


Shraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age

Indian Actress Shraddha Kapoor Biography, Age, Birthday, Husband, Family, House, Networth and More with PhotosShraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age

Indian Actress Shraddha Kapoor Biography, Age, Birthday, Husband, Family, House, Networth and More with PhotosShraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age

Shraddha Kapoor Wiki, Height, Weight, Age


Shraddha kapoor Tollywood-Bollywood actress
Nidhi agarwal age, bio, family

నిధి అగర్వాల్ ఫోటో, వీడియోలు

Kiara advani age, bio, family

కియారా అద్వాని

GOBEST
           
Follow us facebook-for-gobest-for-facebook-page instagam-follow-gobest-site-best-instagram-follow Youtube twitter-gobest-best-follow-tweet